Missie

De missie van de Zorggroep is het optimaliseren van verloskundige zorg in Zuid-Oost Brabant door het inrichten van een ketenzorg verloskunde waarvan alle disciplines die betrokken zijn bij verloskunde deel gaan uitmaken. Hierbij zal de eerstelijns verloskundige als case-manager de regie gaan voeren.

De Zorggroep heeft van haar leden mandaat gekregen activiteiten te ontplooien om deze missie te bereiken.

 
Terug l Print pagina
Actueel