Korte en lange termijn doelen

Om deze missie te realiseren heeft de Zorggroep Verloskunde ZOB korte termijn en lange termijn doelen gedefinieerd. Deze zijn – gelet op het prille bestaan van de vereniging – onder te verdelen in inhoudelijke, financiële en organisatorische targets.

A. Korte termijn doelen
Organisatorisch
In het oprichtingsjaar wil de Zorggroep Verloskunde ZOB bewerkstelligen dat zij uitgebreide naamsbekendheid verwerft bij (soms nader te definiëren) partners in de gezondheidszorg in de regio Zuid-Oost Brabant. Aan het einde van het oprichtingsjaar moet bij al deze partners het besef zijn doorgedrongen dat – indien men in deze regio activiteiten, beslissingen, discussies, beleidsplannen, zorgprocessen – die verloskundige zorg aangaat in de breedste betekenis van het woord, men niet om de Zorggroep Verloskunde ZOB heen kan. Belangrijke partners in deze regio waarbij deze naamsbekendheid moet worden bereikt zijn onder meer:

 • De huisartsen
 • De ziekenhuizen en meer specifiek de afdeling obstetrie en kindergeneeskunde
 • De thuiszorg
 • Het kraamcentrum
 • De GGD
 • De gemeenten of een overkoepelend orgaan van de gemeenten
 • Bureau Jeugdzorg
 • De consultatie bureaus
 • De GGZ
 • De eerstelijns psychologen
 • Maatschappelijk werk
 • Verslavingszorg
 • Fysiotherapie
 • Diëtisten
 • Zwangerschapsgym organisaties


Van buiten de regio:

 • De Academie Verloskunde Maastricht
 • De universiteit van Tilburg
 • De KNOV


Zeer belangrijke partners zijn tevens de zorgverzekeraar CZ en UVIT die gezamenlijk ruim 90% van de verzekerden in deze regio vertegenwoordigen.De naamsbekendheid zal de vereniging verwerven door een actief PR beleid maar tevens door naar buiten te treden met inhoudelijke projecten die door kwaliteit respect afdwingen bij de andere partners.

Inhoudelijk
Om de kwaliteit van de vereniging te demonstreren is het raadzaam om in 2010-11 een project voor te bereiden dat in 2011-12 kan starten in de dagelijkse praktijk – in eerste instantie bij een aantal pilotpraktijken, later uitgerold over alle praktijken (op vrijwillige basis). Als voorbeeld kan worden ingezet op de ontwikkeling van een zorgstraat. Hiervoor zijn al concrete stappen gezet: er is een subsidieaanvraag ingediend bij Zon-Mw en Robuust en er zijn gesprekken op gang gebracht met de ZV (CZ & UVIT).Ook de randvoorwaarden voor een optimaal functionerende zorgstraat worden gaandeweg in 2010-11 gedefinieerd (ICT, transmurale samenwerking, diagnostiek).

Financieel

De Zorggroep Verloskunde ZOB is er alles aan gelegen om aan het einde van het tweede jaar structurele financiering te verwerven, niet alleen voor het uitvoeren van inhoudelijke projecten maar ook voor de inrichting van bureau, secretariaat en PR. In het eerste jaar zal zoveel mogelijk met ‘lowbudget’ activiteiten worden uitgevoerd waarbij wordt geleund op partners die al beschikken over een ‘overhead’ structuur.
 
B. Lange termijn doelen
Bovengenoemde niveaus dienen in het tweede jaar verder te worden uitgebouwd waarbij wordt gestreefd dat de Zorggroep Verloskunde ZOB:

 • Naar buiten kan treden met de rapportage van eerste resultaten van een inhoudelijk project, bij voorkeur op een minisymposium georganiseerd door de Zorggroep Verloskunde ZOB
 • Minimaal één vaste financieringsstroom heeft bewerkstelligd zodat sommige taken van het bestuur op bescheiden wijze kunnen worden gehonoreerd
 • Met andere partners uit de verloskunde zorgketen betrokken is bij een langlopend project

 

Terug l Print pagina
Actueel